Fair play sports » Prihlášky

Florbalové /tréningy/krúžky pre žiakov základných škôl

Pravidelná pohybová aktivita prostredníctvom florbalových krúžkov u nás funguje už od roku 2009 v spolupráci s miestnymi centrami voľného času. Krúžky vedú tréneri s praxou (ligoví hráči) a sú určené najmä pre žiakov základných škôl. Cieľom je nielen zabaviť sa, ale aj nácvik základných herných činností jednotlivca a postupné zdokonaľovanie sa v tomto športe. Aj cez tieto krúžky sa postupne môžete prepracovať do výberu mládežníckych družstiev florbalového klubu FPS Banská Bystrica (sekcia florbalový klub). Prihlásiť sa môžete aj počas školského roka, ale bez možnosti uplatnenia zľavy z poplatkov. Florbalovú výstroj, tréningové pomôcky, hokejky, loptičky, prenájom telocvične a trénera, administratívu zabezpečí organizátor. Fotky z florbalových turnajov, tréningov, krúžkov môžete nájsť v sekcii galéria a na facebookovej funpage.

Všeobecnú prihlášku na krúžky/tréningy stiahnete TU. Vyplnenú prosím pošlite na fairplaysports@fairplaysports.sk

Školská florbalová liga stredných škôl

Pravidelná pohybová aktivita študentov stredných škôl je zabezpečená prostredníctvom školskej florbalovej ligy. Každým rokom stúpa záujem. V školskom roku 2012/2013 sa na ligy zúčastnili tieto štyri stredné školy: Gymnázium Andreja Sládkoviča, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Spojená škola – Školská 7, Stredná zdravotnícka škola. V školskom roku 2013/2014 sa zapojilo už šesť stredných škôl v Banskej Bystrici : Gymnázium Andreja Sládkoviča, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Stredná automobilová škola – Školská 7, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola informačných technológií. V školskom roku 2014/2015 sa zapojilo už deväť stredných škôl v Banskej Bystrici (pribudla Obchodná akadémia a SOŠ Pod Bánošom, SOŠ hotelových služieb a obchodu. V školskom roku 2015/2016 sa zapojilo sedem stredných škôl v Banskej Bystrici. 2016/2017  sa zapojilo sedem stredných škôl. Ponúkame možnosť študentom vytvoriť si vlastné družstvo za svoju strednú školu a zapojiť sa do tejto ligy prostredníctvom prihlášky. Podmienkou je byť študentom príslušnej strednej školy a stihnúť to do 11. septembra. Ak nenájdeš dostatok spolužiakov pre vytvorenie družstva, nezúfaj, vypíš prihlášku a mi nájdeme riešenie ako ťa zapojiť do tejto ligy. Organizátor Vám zabezpečí florbalové brankárske výstroje, hokejky, loptičky, odlišovacie dresy, prenájom telocvične, rozhodcu, časomeračov, zapisovateľov, výsledkový servis a medializáciu. Fotky z minulého ročníka môžete nájsť v sekcii galéria.

Pridajte sa do skupiny na facebooku ŠFL SŠ BB a sledujte aktuálne informácie TU.

Mestská florbalová liga FPS Banská Bystrica 2017/2018

 

Prihlasovanie družstiev do 15. septembra 2017.

 

Začiatok ligy je plánovaný od októbra 2017 do marca 2018 (pri splnení podmienky prihlásenia dostatočného počtu družstiev).

 

Miesto: Hala Zvolenská cesta 18 (ZVT), SOŠ Elektrotechnická, BB.

Propozície:

– dve šatne + sprchy,

– certifikované florbalové mantinely a bránky,

– rozhodcovia,

– počet hráčov:  4 + 1,

– v prípade potreby možnosť zapožičania hokejok a brankárskej výstroje (avizovaná s dostatočným predstihom),

– kedy? 1 x mesačne turnajovým spôsobom (2 až 3 zápasy v rámci jedného družstva a turnaja) počas zimného obdobia,

– hrací systém – určí sa podľa počtu prihlásených mužstiev,

– ceny: trofeje pre tímy umiestnené na 1. – 3. mieste + diplomy pre každé družstvo a najlepšieho hráča, brankára, resp. kolektívna cena Fair play sports pre tých, čo hrali najviac v duchu fair play.

Podmienky prihlásenia:

Súpiska družstva musí obsahovať jeho názov, minimálny počet hráčov (t.j. 8 hráčov + 1 brankár), meno, priezvisko, a dátum narodenia hráčov email a tel. + kto je vedúci družstva.

Súpisky posielajte na kubala.zoobojnice@gmail.com. Vedúci družstva zodpovedá za správnosť údajov a splnenie podmienok prihlásenia, ako aj uhradenie poplatku za registráciu hráčov a zábezpeku. Vedúci družstva má hlasovacie právo pri dôležitých skutočnostiach.

Bližšie info na tel: 0911 431 417 – Mgr. Jakub Kubala

Florbal pre verejnosť na rekreačnej úrovni od 15 rokov

Určené pre všetkých, ktorí sa chcú rozhýbať a baviť florbalom. Florbal pre všetkých (hocikto) na rekreačnej úrovni od 15 rokov pravidelne 1 x týždenne príď sám alebo s kamošom a zahrajte si. Túto činnosť vedie licencovaný florbalový rozhodca a tréner, ktorý Vás naučí hrať podľa pravidiel a poradí, odpovie na florbalové otázky :). Vypíš prihlášku a príď si zahrať. Nikoho nepoznáš? Nevadí, niekedy ani my. Vystriedalo sa tam už mnoho ľudí rôznych vekových kategórii. Ponúkame len možnosť zahrať si florbal podľa pravidiel bez konfliktov v duchu FAIR PLAY.

Všeobecnú prihlášku stiahnete TU. Vyplnenú prosím pošlite na email fairplaysports@fairplaysports.sk 

Pridajte sa do skupiny na facebooku Florbal pre všetkých v BB a sledujte aktuálne informácie TU.