Fair play sports » Partneri

HLAVNÍ PARTNERI :

 • SCVČ Relaxáčik Moskovská 2, Banská Bystrica,
 • Texo group s.r.o, – železobetónové monolitické konštrukcie
 • Ascomp s.r.o.,
 • PRIOR – obchodné domy
 • Monacor international – distribúcia ozvučovacej a svetelnej techniky
 • Patráš, váš pitný režim
 • Banskobystrický samosprávny kraj 
 • Mesto Banská bystrica
 • Štiavničky Sauna s.r.o.

MEDIÁLNI PARTNERI :

 • Radničné noviny mesta Banská Bystrica
 • Banskobystrické ECHO – schránkové noviny
 • MY – týždenník 
 • www.mybystrica.sk
 • Regionálny spravodajský portál bbonline.sk
 • Študentský spravodajský portál student24.sk

SPOLUPRACUJEME :

 • Slovenský zväz FLORBALU
 • Mesto Banská Bystrica
 • Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici
 • Katedra telesnej výchovy a športu UMB v Banskej Bystrici
 • Základné a stredné školy v Banskej Bystrici a okolí
 • IUVENTA – slovenský inštitút mládeže
 • Rada študentov mesta Banská Bystrica
 • Europa shopping center Banská Bystrica
 • Decathlon Banská Bystrica
 • Rada primátora pre MNO Banská Bystrica

Staňte sa aj VY našim partnerom a súčasťou rôznych projektov. 

VÝHODY PARTNERSTVA :

 • zviditeľnenie sa na web stránke občianskeho združenia www.fairplaysports.sk
 • propagovanie mena na všetkých reklamných materiáloch vytvorených v súčinnosti s realizáciou podporeného projektu
 • propagovanie mena vo vybratých médiách, s ktorými spolupracujeme
 • zverejnenie mena na ďakovnej tabuli umiestnenej počas realizácie projektu
 • prezentovanie občianskym združením na zrealizovaných akciách
 • distribúcia informácie o participácii v našej databáze.
 • spolupráca na zaujímavom projekte
 • zvýhodnená možnosť účasti detí vašich zamestnancov na našich aktivitách
 • rozšírenie referencií
 • prístup k novej cieľovej skupine
 • dobrý pocit 🙂
 • možnosť organizovania športových podujatí pre Vašu spoločnosť. Firemné športové hry a iné.

Budeme radi ak sa stanete našim partnerom. Máme niekoľko možností partnerstva vzhľadom na vybrané projekty.

NA ZÁPASOVÝCH BIELYCH DRESOCH JE PRIESTOR NA REKLAMNÚ POTLAČ. AKTUÁLNE HĽADÁME GENERÁLNEHO PARTNERA PRE NÁŠ KLUB, KTORÍ MÔŽE FIGUROVAŤ V NÁZVE DRUŽSTIEV, POTLAČI DRESOV, MANTINELOCH, WEBOVÝCH I FACEBOOKOVÝCH STRÁNKACH, PLAGÁTOCH A INÝCH AKTIVITÁCH FLORBALOVÉHO A OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FAIR PLAY SPORTS. Ešte viac o nás nájdete na našej facebookovej funpage – klik ľavý horný roh webstránky.