Prehľad výsledkov sezóny 2015/16:

• prípravka 2. miesto, postup na majstrovstvá SR

• mladší žiaci nepostúpili na majstrovstvá SR

• starší žiaci 2. miesto, postup na majstrovstvá SR

• dorastenci 4. miesto (po základnej časti 1. miesto)

• muži 2. miesto, postup do 1. ligy (po základnej časti 1. miesto)

Florbalový klub a občianske združenie Fair play sports ponúka florbal pre všetkých  na rekreačnej a výkonnostnej úrovni pre všetky vekové kategórie.

Výkonnostná úroveň florbalu

Florbalový klub Fair play sports – FPS Banská Bystrica : 

– prípravka, 

– mladší žiaci, 

– starší žiaci, 

– dorastenci, 

– muži.  

Rekreačná úroveň florbalu : 

– 5. ročník Školskej florbalovej ligy stredných škôl od roku 2011

– Mestská amatérska florbalová liga od roku 2013

– Florbalové tábory a kempy od roku 2014    

Prezentačné video o všetkých aktivitách : https://www.youtube.com/watch?v=gchNJ_lqBAs    

Počet členov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú našich aktivít je 348 členov.

Viac o nás nájdete na našej facebookovej funpage : 

https://www.facebook.com/florbalovyklubfairplaysports/

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OZ FAIR PLAY SPORTS

Občianske združenie Fair play sports aktívne pôsobí od roku 2011. Naším cieľom je podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom pravidelnej pohybovej aktivity – športu. Organizujeme pravidelné športové podujatia, súťaže, tréningy pre deti, mládež, dospelých a prostredníctvom nich vytvárame pozitívny vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite ako prevencii proti sedavému spôsobu života a s tým spojené zdravotné problémy (obezita, funkčné poruchy oporno-pohybového systému a iné). Aktuálne občianske združenie Fair play sports (ďalej len OZ FPS) využíva na naplnenie cieľa OZ moderný kolektívny šport – FLORBAL, ktorý v iných krajinách okolo nás patrí medzi najpopulárnejšie športy a svojou širokou základňou sa napr. v Čechách radí na 2 miesto v počte registrovaných hráčov hneď po futbale. Medzi pravidelné činnosti OZ FPS patria najmä florbalové krúžky pre žiakov základných škôl, Školská florbalová liga pre študentov stredných škôl, Florbal pre všetkých na rekreačnej úrovni, najmä pre dospelých a Banskobystrická mestská florbalová liga mužov.  Medzi nepravidelné činnosti patrí každoročne najmä Letný florbalový kemp/tábor. OZ FPS rozvíja florbal na rekreačnej a výkonnostnej úrovni pre všetky vekové kategórie. Na všetky tieto aktivity OZ FPS sa môžete prihlásiť formou prihlášky na našej webovej stránke (sekcia Prihlášky). Najvyššiu výkonnostnú úroveň zastupuje v OZ FPS florbalový klub FPS Banská Bystrica. Pôsobil v 1. celoštátnej florbalovej lige mužov v sezóne 2013/14 aktuálne už z dôvodu finančnej obmedzenosti v 2. florbalovej lige. Súčasťou florbalového klubu sú aj jeho mládežnícke družstvá (všetky kategórie otvorené od prípravky až po mužov). Bližšie info o činnosti nájdete v osobitnej sekcii florbalový klub.

CELKOVÉ ZAMERANIE OZ FAIR PLAY SPORTS:

a) podpora športových aktivít na miestnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni, vytváranie pozitívneho vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite detí, mládeže a dospelých ako boja proti sedavému spôsobu života.
b) poskytovať a rozširovať odborné poznatky, zručnosti v oblasti športu s dôrazom na morálne a etické hodnoty.
c) organizácia športových podujatí, súťaží, tréningov, turnajov, zakladanie športových klubov v duchu fair play.
d) tvorba a realizácia projektov v spolupráci s orgánmi miestnej a regionálnej územnej samosprávy, štátnej správy, občianskymi združeniami, nadáciami a záujmovými skupinami občanov zameranými na podporu a rozvoj športových aktivít.

Radi by ste nám pomohli?

Ak máte vzťah k týmto aktivitám a radi by ste pomohli, aj VY sa môžete stať súčasťou pri organizovaní jednotlivých činností a podujatí. V prípade potreby Vás bezplatne zaučíme, vyškolíme, poradíme a usmerníme vzhľadom na vykonávanú činnosť. V prípade záujmu nás kontaktujte emailom na fairplaysports@fairplaysports.sk alebo na tel: 0910 145 897. Ďakujeme