Fair play sports » 2020 » február

7. ročník FLORBALOVÝ KEMP FPS 2020

7. ročník FLORBALOVÝ KEMP FAIR PLAY SPORTS 2020 v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.  Termín :   6 – 10. júl 2020 denne od 8:00 – 16:00 hod.   Miesto : telocvičňa Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica Športoví hostia, ktorí doposiaľ svojou […]