Fair play sports » 2019 » február

Florbalový kemp FPS 2019

 6. ročník FLORBALOVÝ KEMP FAIR PLAY SPORTS 2018 v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.  Termín :   8-12. júl 2019  denne od 8:00 – 16:00 hod. Miesto : telocvičňa Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica Športoví hostia, ktorí doposiaľ svojou účasťou prišli podporiť naše kempy […]