Fair play sports » Novinky » MESTSKÁ florbalová liga FPS

Mestská florbalová liga FPS Banská Bystrica

 

Prihlasovanie družstiev priebežne.

Začiatok ligy je plánovaný od októbra do marca (pri splnení podmienky prihlásenia dostatočného počtu družstiev) približne 1 x mesačne turnajovou formou.

 Miesto: Hala Zvolenská cesta 18 (ZVT), SOŠ Elektrotechnická, BB.

Propozície:

– dve šatne + sprchy,

– certifikované florbalové mantinely a bránky,

– rozhodcovia,

– počet hráčov:  4 + 1,

– v prípade potreby možnosť zapožičania hokejok a brankárskej výstroje (avizovaná s dostatočným predstihom),

– kedy? 1 x mesačne turnajovým spôsobom (2 až 3 zápasy v rámci jedného družstva a turnaja) počas zimného obdobia,

– hrací systém – určí sa podľa počtu prihlásených mužstiev,

– ceny: trofeje pre tímy umiestnené na 1. – 3. mieste + diplomy pre každé družstvo a najlepšieho hráča, brankára, resp. kolektívna cena Fair play sports pre tých, čo hrali najviac v duchu fair play.

Podmienky prihlásenia:

Súpiska družstva musí obsahovať jeho názov, minimálny počet hráčov (t.j. 8 hráčov + 1 brankár), meno, priezvisko, a dátum narodenia hráčov email a tel. + kto je vedúci družstva.

Súpisky posielajte na kubala.zoobojnice@gmail.com. Vedúci družstva zodpovedá za správnosť údajov a splnenie podmienok prihlásenia, ako aj uhradenie poplatku za registráciu hráčov a zábezpeku. Vedúci družstva má hlasovacie právo pri dôležitých skutočnostiach.

Bližšie info na tel: 0911 431 417 – Mgr. Jakub Kubala

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie 2. ročníka Banskobystrickej florbalovej ligy mužov 2014/2015 

1. miesto     HODRUŠA-HÁMRE MINERS

2. miesto     SLOVENSKÁ ĽUPČA

3. miesto     DIABLI SLOVENSKÁ ĽUPČA

4. miesto     FBK LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA

5. miesto     AIR FORCE ZVOLEN

Najlepší hráč :     Peter Lakomčík (Slovenská Ľupča)

Najlepší brankár :     Martin Bahna (Fbk Lokomotíva Banská Bystrica)

Cena Fair play :     Diabli Slovenská Ľupča

Výsledky 2. ročníka BBFL PLAY OFF 2014/15

4. kolo PLAY OFF –  15. februára 2015 

Vyhodnotenie turnaja, odovzdávanie cien, občerstvenie pre všetky prihlásené mužstvá.

1. zápas : o 1. miesto    Slovenská Ľupča   vs.   Hodruša Hámre Miners          5   :  6    (1:1, 2:4, 2:1)

Góly Slovenská Ľupča : Lamper 3, Lakomčík 1, Lazenga 1. 

Góly Hodruša-Hámre Miners : Necpál 2, Zacharovský 1, Ološtiak 1, Kozák 2.

Stav série po dvoch zápasoch 1 : 1. Rozhodlo sa po samostatných nájazdoch v prospech Hodruša Hámre Miners 2 : 1.

Hodruša-Hámre Miners  – 1. miesto 

2 zápas : o 3. miesto   Diabli Slovenská Ľupča   vs.    Fbk Lokomotíva BB      6  :  1    (1:0, 2:1, 3:0)

Góly Diabli Slovenská Ľupča : Vais 1, Gajdoš 1, Horváth 2, Kontúr 2.

Góly Lokomotíva BB : Žabka 1.

Stav série po dvoch zápasoch 2 : 0 v prospech Diabli Slovenská Ľupča – 3. miesto

3. kolo PLAY OFF – 8. februára 2015

1. Slovenská Ľupča     –    Hodruša-Hámre Miners    6   :   3     (5:0, 1:2, 0:1)

Góly Slovenská Ľupča : Lakomčík 2 , Lazenga , Svintek 2 , Urbančok.

Góly Hodruša Hámre : Necpál , Kozák 2.

2. Diabli Slovenská Ľupča    –    Fbk Lokomotíva Banská Bystrica    8   :   2     (1:0, 4:0, 3:2)

Góly Diabli Slovenská Ľupča:  Pikula , Horváth 3 , Homola 2 , Gajdoš , Vais.

Góly Fbk Lokomotíva Banská Bystrica : Kováč 2.

2. kolo PLAY OFF – 1. februára 2015

1. Fbk Lokomotíva Banská Bystrica     –    Slovenská Ľupča    2   :   10     (0:7, 1:1, 1:2)

Góly Slovenská Ľupča : Lazenga 2 , Lakomčík P. 3 , Svintek 2 , Holécy , Lakomčík V. 2.

Góly Fbk Lokomotíva Banská Bystrica : Antal , Lagin

2. Hodruša-Hámre Miners    –    Diabli Slovenská Ľupča       3   :   1      (0:0, 0:0, 3:1)

Góly Hodruša Hámre : Zacharovský , Ološtiak , Kozák.

Góly Diabli Slovenská Ľupča: Kontúr.

1. kolo PLAY OFF – 25. januára 2015

1. Slovenská Ľupča     –      Fbk Lokomotíva Banská Bystrica        12   :   7      (4:4, 4:2, 4:1)

Góly Slovenská Ľupča : Lazenga 3 , Lakomčík V. 3 , Svintek 2 , Urbančok 2 , Dobiš , Beňák.

Góly Fbk Lokomotíva Banská Bystrica : Škropek 4 , Sokol , Urbašík , Rosenberger.

 

2. Hodruša-Hámre Miners    –    Diabli Slovenská Ľupča       8   :   6      (3:1, 3:1, 2:4)

Góly Hodruša Hámre : Necpál 3 , Zacharovský 2 , Ološtiak 2 , Kozák.

Góly Diabli Slovenská Ľupča: Horváth 3 , Homola J. , Gajdoš , Kontúr.

Tabuľka po základnej časti 2. ročníka BBFL 2014/15

 Výsledky základnej časti 2. ročníka BBFL 2014/15

 10. KOLO BBFL – 18. 1. 2015

1. Diabli Slovenská Ľupča      –      Heuréka Air Force Zvolen         10    :   3    (2:1, 5:0, 3:2)

Góly Diabli Slovenská Ľupča :   Homola 4, Horváth 2, Giorgi 1, Gajdoš 2, Valent 1.

Góly Heuréka Air Force Zvolen : Tokár 3.

2. Hodruša Hámre Miners    –       Slovenská Ľupča        6  :  9      (1:3, 4:0, 1:6)

Góly Hodruša Hámre : Ološtiak 1, Zacharovský 1, Tomka 1, Necpál 1, Janšík 2.

Góly Slovenská Ľupča : Lakomčík P. 4, Lakomčík V. 2, Lazenga 2, Urbančok 1.

  9. KOLO BBFL  –  11.1.2015

1.  Hodruša – Hámre Miners      –      Heuréka Air force Zvolen        13 : 4   (3:2, 4:0, 6:2)      

Góly Hodruša – Hámre Miners : Janšík 5, Ološtiak 3, Kozák 2, Tomka 1, Zacharovský 1, Necpál 1.

Góly Heuréka Air Force Zvolen : Trnka 2, Kán 2.

2.  Fbk Lokomotíva BB       –      Diabli Slovenská Ľupča       7 : 6    (4:1, 0:3, 3:2)                  

Góly Fbk Lokomotíva Banská Bystrica : Valko 4, Urbašík 2, Kohútik 1.

Góly Diabli Slovenská Ľupča :   Homola 2, Horváth 2, Vais 1, Giorgi 1,

8. kolo BBFL – 21.12.2014
1. Fbk Lokomotíva Banská Bystrica     –     Hodruša Hámre Miners     2   :   8     (0:2, 1:3, 1:3)

Góly Fbk Lokomotíva Banská Bystrica : Lagin (1), Tomašík (1)

Góly Hodruša Hámre : Zacharovský (3), Necpál (2), Tomka (1), Ološtiak (1), Janšík (1)

2. Heuréka Air Force Zvolen      –     Slovenská Ľupča        11   :   10     (1:3, 4:3, 6:4)

Góly Heuréka Air Force Zvolen : Mikloš (2), Okrucký (3), Surový (2), Tokár (3), Trnka (1)

Góly Slovenská Ľupča : Lakomčík P. (6), Lakomčík V. (2), Svintek (1), Lazenga (1)

7. kolo BBFL – 14.12.2014

1. Fbk Lokomotíva Banská Bystrica      –       Heuréka Air Force Zvolen       12    :    4        (6:1,3:1,3:2)

Góly Fbk Lokomotíva Banská Bystrica : Rosenberger (3), Lagin (1), Urbašík (2), Žabka (1), Kohútik (2), Škropek (1), Valko (2).

Góly Heuréka Air Force Zvolen : Kán (2), Okrucký (1), Tokár (1).

2. Diabli Slovenská Ľupča        –          Slovenská Ľupča              4      :     3           (2:1, 0:1, 2:1)

Góly Diabli Slovenská Ľupča: Gajdoš (2), Vais (1), Homola V. (1)

Góly Slovenská Ľupča : Urbančok (1), Svintek (1), Lamper (1).

 6. kolo BBFL – 7.12.2014

1. Hodruša Hámre Miners    –      Diabli Slovenská Ľupča        3  :  3       (1:1, 1:2, 1:0) 

Góly Hodruša Hámre: Ološtiak (1), Tomka (1), Necpál (1).

Góly Diabli Slovenská Ľupča: Homola V.(1), Vais (2).

2. Slovenská Ľupča    –     Fbk Lokomotíva Banská Bystrica       6  :  3       (1:1, 1:0, 4:2)

Góly Slovenská Ľupča: Holéci (1), Ternuščák (2), Lakomčík P. (1), Urbančok (1), Svintek (1).

Góly Fbk Lokomotíva Banská Bystrica: Rosenberger (1), Škropek (1), Valko (1).

 5. kolo BBFL – 30.11.2014

1. Hodruša Hámre Miners    –       Slovenská Ľupča        5  :  10      (1:0, 2:4, 2:6)

Góly Hodruša Hámre : Ološtiak, Zacharovský, Kozák , Gulaša (2)

Góly Slovenská Ľupča : Lakomčík P. (3), Lakomčík V., Lazenga (2), Lamper (2), Urbančok (2)

2. Diabli Slovenská Ľupča      –      Heuréka Air Force Zvolen         5    :   0    (kontumačne)

4. kolo BBFL – 23.11.2014

1. Hodruša Hámre Miners   –   Heuréka Air Force Zvolen      14 : 4    (4:1, 3:1, 7:2)
 
Góly Hodruša Hámre: Janšík (4) ,Necpál (2), Zacharovský (2), Ološtiak (2), Kozák (3), Patch (1)…
Góly Zvolen: Fabian (1), Nemček (1), Kán (2)…
 
2. Fbk Lokomotíva BB     –    Diabli Slovenská Lupča     3  :  7      (0:4, 1:0, 2:3)
 
Góly Lokomotíva BB: Valko (3)…
Góly Diabli SL: Horváth (2), Homola V. (4), Gajdoš (1)…

3. kolo BBFL – 16.11.2014

1. Hodruša Hámre Miners   –   FbK Lokomotíva BB   10:5  (5:1, 2:2, 3:2)

Hodruša-Hámre Miners: Janšík 3, Zacharovský, Kozák 3, Ološtiak, Považan, Patsch 1;

Fbk Lokomotíva BB : Rosenberger, Urbašík 3, Antal.

2. Slovenská Ľupča     –     Heuréka Air Force Zvolen      18    :   5    (9:2, 3:2, 6:1)
Slovenská Ľupča: Lamper 2, Holéci, Lakomčík P. 5., Lakomčík V. 3., Svintek, Dobiš, Ternuščák 3, Lazenga 2,
Heuréka Air Force Zvolen : Fabián 2, Mikloš, Kán 2.

2. kolo BBFL – 9.11.2014

1. Fbk Lokomotíva Banská Bystrica      –     Heuréka Air Force Zvolen          3  :  3   (0:0, 1:0, 2:3)

Fbk Lokomotíva BB: Urbašík 1, Valko 1, Rosenberger 1,

Heuréka Air Force Zvolen : Dobrík 1, Mikloš 1, Surový 1,

2. Slovenská Ľupča    –     Diabli Slovenská Ľupča         12   :  3     (8:1, 1:2, 3:0)

Diabli Slovenská Ľupča : Valent 2, Gajdoš 1,

Slovenská Ľupča: Lamper 2, Lakomčík P. 5, Lakomčík V. 2, Lazenga 2, Holécy 1

1. kolo BBFL – 26.10.2014

1. Hodruša – Hámre Miners       –       Diabli Slovenská Ľupča       8  :  7

Hodruša – Hámre Miners : Kozák 3, Tomka 1, Necpál 2, Zacharovský 2,

Diabli Slovenská Ľupča : Horváth 4, Valent 2, Kontúr 1

2. Fbk Lokomotíva Banská Bystrica       –        Slovenská Ľupča        7   :  12

Fbk Lokomotíva BB: Urbašík 1, Valko 2, Rosenberger 2, Virgula 2

Slovenská Ľupča: Lamper 6, Svintek 3, Lazenga 2, Ternuščák 1

Fotky nájdete v sekcii galéria/podujatia/Banskobystrická florbalová liga alebo kliknite TU

Vyhodnotenie 1. ročníka Banskobystrickej florbalovej ligy mužov 2013/2014 

1. miesto     ČAČINA STARÝ HÁJ

2. miesto     HODRUŠA-HÁMRE MINERS

3. miesto     SLOVENSKÁ ĽUPČA

4. miesto     DIABLI SLOVENSKÁ ĽUPČA

5. miesto     FBK LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA

6. miesto     HÚŽEVNATÉ VEVERIČKY

Najlepší hráč :     Miroslav Zacharovský (Hodruša-Hámre Miners)

Najlepší brankár :     Marek Klinec (Diabli Slovenská Ľupča)

Cena Fair play :     Diabli Slovenská Ľupča

 

VÝSLEDKY PLAY OFF 1. ročníka BBFL

1. zápas: Slovenská Ľupča vs. Čačina Starý Háj,     7 : 8 (po samostatných nájazdoch)

2. zápas: Hodruša-Hámre Miners vs. Diabli Slovenská Ľupča,     4 : 3 (po samostatných nájazdoch)

3. zápas o 5 miesto : Húževnaté veveričky vs. Fbk Lokomotíva BB,     5 : 8

4. zápas o 3 miesto : Slovenská Ľupča vs. Diabli Slovenská Ľupča,     8 : 7 (po samostatných nájazdoch)

5. zápas finále: Čačina Starý Háj vs. Hodruša-Hámre Miners,     6 : 2

Vyhodnotenie a odovzdávanie cien.

Občerstvenie medzi zápasmi.

 

Stav po základnej časti – 10. kole 1. ročníka BBFL 

1. Slovenská Ľupča     15 b

2. Hodruša-Hámre Miners     14 b (95 gólov)

3. Diabli Slovenská Ľupča     14 b (66 gólov)

4. Čačina Starý Háj     13 b

5. Húževnaté veveričky     3 b

6. Fbk Lokomotíva BB     1 b

10. kolo BBFL

1.  Fbk Lokomotíva BB    –     Diabli Slovenská Ľupča     8  :  11

2.  Slovenská Ľupča    –     Čačina Starý háj     0  : 5   kontumačne

3. Húževnaté veveričky     –     Hodruša-Hámre Miners     4  :  9

9. kolo BBFL

1.  Húževnaté veveričky    –     Diabli Slovenská Ľupča     3  :  7

2. Fbk Lokomotíva BB     –     Čačina Starý háj     0  : 5   kontumačne

3. Slovenská Ľupča     –     Hodruša-Hámre Miners     8  :  16

8. kolo BBFL

1. Diabli Slovenská Ľupča     –     Slovenská Ľupča     5  :  5

2. Húževnaté veveričky     –     Fbk Lokomotíva BB     4  : 4

3. Čačina Starý háj     –     Hodruša-Hámre Miners     6  :  5

7. kolo BBFL

1. Diabli Slovenská Ľupča     –     Čačina Starý háj     7  :  3

2. Hodruša-Hámre Miners     –     Fbk Lokomotíva BB     16  : 5

3. Húževnaté veveričky     –     Slovenská Ľupča     3  :  13

6. kolo BBFL

1. Fbk Lokomotíva BB     –     Slovenská Ľupča     4  :  19

2. Húževnaté veveričky      –     Čačina Starý háj     1  : 9

3. Diabli Slovenská Ľupča     –     Hodruša-Hámre Miners     5  :  7

5. kolo BBFL

1. Fbk Lokomotíva BB     –     Diabli Slovenská Ľupča     1  :  11

2. Húževnaté veveričky     –     Hodruša-Hámre Miners     6  : 14

3. Slovenská Ľupča     –     Čačina Starý háj  5 : 0 kontumačne

4. kolo BBFL

1.  Slovenská Ľupča     –     Hodruša-Hámre Miners      6 : 4

2. Húževnaté veveričky     –     Diabli Slovenská Ľupča      4 : 9

3. Čačina Starý Háj     –     Fbk Lokomotíva BB     6 : 3

3. kolo BBFL

1.  Slovenská Ľupča     –     Diabli Slovenská Ľupča     9 : 1

2. Húževnaté veveričky     –     Fbk Lokomotíva BB     8 : 6

3. Čačina Starý Háj     –     Hodruša-Hámre Miners     3 : 5

2. kolo BBFL

1. Fbk Lokomotíva BB     –     Hodruša-Hámre Miners     4 : 15

2. Húževnaté veveričky     –     Slovenská Ľupča     2 : 6

3. Diabli Slovenská Ľupča     –     Čačina Starý Háj     5 : 5

1. kolo BBFL

1. Fbk Lokomotíva BB     –     Slovenská Ľupča     0 : 13

2. Húževnaté veveričky     –     Čačina Starý Háj     2 : 7

3. Diabli Slovenská Ľupča     –     Hodruša-Hámre Miners     5 : 4

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *